KA erfarenhet

Kontrollansvarig KJELL HELLSTRAND


Min bakgrund är civilingenjörsexamen från Tekniska Högskolan i Stockholm.

Har jobbat med byggprojektering på arkitektkontor under 10 år och sedan som kontrollansvarig drygt 10 år. 

Har även byggt ett eget hus.


Mina uppdrag har varierat från tillbyggnader, ombyggnad av råvindar till bostäder, ombyggnad av gallerior och nyproduktion av flerbostadshus och äldreboenden. Mina kunder är privatpersoner och fastighetsbolag.


Mitt geografiska arbetsområde är Stockholm med närkommuner.


Copyright Fastigheten.se 2019